Rekisteriseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).

Laatimispäivämäärä 20.5.2018, päivitetty 24.10.2020.

REKISTERINPITÄJÄ

Ylämaan Pyrkijät ry (Y1042850-2), Kolikkoinmäentie 37, 54410 Ylämaa, ylamaan.pyrkijat@gmail.com

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jarmo Piispanen, ylamaan.pyrkijat@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Ylämaan Pyrkijät ry:n jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Seuran jäsenyyden hoitamiseen, yhteyden pitoon ja tiedotukseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi ja yhteystiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot rekisteriin saadaan toimintaan osallistuvien itsensä ilmoittamina.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Emme myy tai vuokraa jäsenrekisterimme henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme luovuttaa jäsenrekisteriimme tallennetun henkilötiedon toimivaltaisen viranomaisen tai muun toimivaltaisen tahon esittämän vaatimusten edellyttämällä ja kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  • Manuaalinen aineisto

Rekisterin tietojen manuaalista käsittelyä vältetään, mutta silloin kun se ei ole mahdollista, säilytetään manuaaliset aineistot suojatuissa tiloissa.

  • ATK:lla käsitellyt tiedot

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa tai tiedostoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti hallinnoijan yhteyshenkilölle.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallinnoijan yhteyshenkilölle.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hallinnoijaa poistamaan hänen lomakkeella ilmoittamansa tiedot lähettämällä kirjallinen pyyntö hallinnoijan yhteyshenkilölle.